Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

kalbien
7982 e535 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viafantazja fantazja

November 02 2018

kalbien
8510 93c8 500
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viaelentarie elentarie

October 29 2018

kalbien
1765 9a3f 500
:3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viaanne-marie anne-marie

October 16 2018

kalbien

October 14 2018

kalbien
3942 3073
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viaoll oll
kalbien
kalbien
9630 54cc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatomorrow07 tomorrow07
kalbien
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viaClary Clary
kalbien
Prawda jest taka, że im więcej pokażesz klasy, tym częściej będziesz obsypywana komplementami. Ludzie zauważą, że jesteś inna. Być może nie będą potrafili sprecyzować, na czym to polega, ale z pewnością poznają, że zaszła w tobie jakaś zmiana. Wydasz się im bardziej pewna siebie. Tajemnicza. To sprawi, że ludzie zaczną cię komplementować. Dlatego naucz się mówić „dziękuję”. Inni cię obserwują.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
kalbien
Zacznij dbać o swoją postawę, pamiętaj o kontakcie wzrokowym, próbuj ładnie się poruszać i odpowiednio zachowywać. Praktykowanie eleganckiego stylu życia dostarcza wielu przyjemności! A jeśli nawet coś pójdzie nie tak, trzeba się zaraz pozbierać i próbować od nowa. Wkrótce dobre zachowanie, jeden z głównych filarów eleganckiego stylu życia, stanie się twoją drugą naturą.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty

October 13 2018

kalbien
7587 3b6c 500
Reposted frominto-black into-black vialittlegray littlegray
kalbien
Nie zakochuj się w kobiecie, która czyta, w kobiecie, która czuje zbyt wiele, w kobiecie, która pisze. Nie zakochuj się w kobiecie wykształconej, czarodziejce, szalonej. Nie zakochuj się w kobiecie, która myśli, która potrafi wiedzieć, zdolnej wzbić się do lotu, w kobiecie, która ma wiarę w siebie. Nie zakochuj się w kobiecie, która śmieje się lub płacze, gdy się kocha, w kobiecie, która kocha poezję (są one najbardziej niebezpieczne) lub w kobiecie, która może stać pół godziny przed obrazem, która nie może żyć bez muzyki. Nie zakochuj się w kobiecie intensywnej, zabawnej, błyskotliwej, zbuntowanej, zuchwałej. Niech nigdy nie zdarzy ci się zakochać w takiej kobiecie. Bo gdy zakochasz się w tego typu kobiecie, czy pozostanie z tobą czy nie, czy będzie cię kochać, czy nie, od takiej jak ta kobiety nigdy nie wrócisz wstecz. Nigdy.
— Aaron Killakat
kalbien
9751 10d1 500

September 27 2018

kalbien
kalbien
Chanel Couture 1992 / Sailor Pluto
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viamaardhund maardhund

September 21 2018

kalbien
5214 71be 500
Reposted fromverronique verronique vialekkaprzesada lekkaprzesada
kalbien
2442 c84b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafou fou
kalbien
Pamiętam rozmowę z mamą, kiedy jeszcze byłam dzierlatką. Powiedziała, że jak się idzie z chłopakiem do restauracji i to on zaprasza, to powinno się mieć przy sobie tyle gotówki, aby móc za siebie zapłacić, wstać od stołu i wyjść. To była lekcja dla nastolatki o niezależności. I ja te lekcje mocno przyswoiłam. Niezależnie od tego na jakim jestem etapie w życiu mam poczcie, że na wszystko sama zapracowałam. Że, gdyby coś się wydarzyło mogę "wstać od stołu" w poczuciu niezależności. I to chyba też stwarza warunki do równej relacji partnerskiej.
— Maja Bohosiewicz o niezależności kobiet
kalbien
6513 da05 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaznikajac znikajac
5881 08eb
Reposted fromcharliefromcali charliefromcali viafantazja fantazja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl