Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

6467 99ea 500

tastefullyoffensive:

They’re a good boy. (via imgur)

Reposted fromtron tron vialucidumintervallum lucidumintervallum
kalbien
0219 c745 500
Reposted fromdaysleeper daysleeper viamy-anxieties my-anxieties
kalbien
1853 a3bc
.
Reposted fromcollageanka collageanka viapannakies pannakies
kalbien
kalbien
kalbien
1197 8eee
Reposted fromnyaako nyaako viapannakies pannakies
kalbien
Reposted fromFlau Flau viaCarridwen Carridwen

October 11 2017

kalbien
0641 ba15 500
Reposted fromhagis hagis viakhal khal
kalbien
8026 997c 500
Reposted fromSanthe Santhe viacomatosegirl comatosegirl

October 10 2017

kalbien
2762 a884 500
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaSilentForest SilentForest

October 08 2017

kalbien
7989 9699 500
Reposted fromsavatage savatage viapannakies pannakies
kalbien
kalbien

October 06 2017

kalbien
Reposted fromfelicka felicka viarhubarbrr rhubarbrr
kalbien
kalbien
8821 4dee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viageralt geralt
3892 15ab 500
Reposted fromlegitimateslut legitimateslut viageralt geralt

October 05 2017

1214 a779

awake-society:

Make your choice

kalbien
2450 d82e 500
kalbien
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl