Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2019

kalbien
1916 53fb 500
Reposted fromoll oll viamysli-wloczykija mysli-wloczykija

May 09 2019

kalbien
6959 a2b6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
kalbien
5313 e5f4 500
Reposted fromoll oll viamy-anxieties my-anxieties
kalbien
1498 6ad8
Reposted fromajema ajema viafantazja fantazja
kalbien
6337 b9fc 500
Reposted fromyourhabit yourhabit viazielono zielono
kalbien

April 29 2019

kalbien
7856 fba9 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viazielono zielono

March 29 2019

kalbien
kalbien
5448 89fa 500
Reposted frompiehus piehus viapannakies pannakies
kalbien
6170 1cb8 500
Reposted fromohfucktycznie ohfucktycznie viageralt geralt
kalbien
2744 2919 500
Reposted fromrudosci rudosci viageralt geralt

March 24 2019

kalbien
5098 f942
kalbien
Pokonuj złych ludzi swym opanowaniem. Nie daj się im wyprowadzić z równowagi. Jeśli są złośliwi, nie bądź złośliwy w zamian. Jeśli wściekły pies ugryzie cię, a ty ugryziesz go w odwecie, sam staniesz się psem.
— Budda Siakjamuni
kalbien

March 22 2019

kalbien
9511 a5b3 500
1990 9a06
Reposted frompupuch pupuch viapannakies pannakies
kalbien
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viazielono zielono
kalbien
Pewien wykładowca trzymając w ręku dwudziestodolarowy banknot, rozpoczął zajęcia od pytania:
- Czy ktoś chce ten dwudziestodolarowy banknot?
Podniósł się las rąk, lecz wykładowca dodał:
- Zanim go oddam, muszę jeszcze coś zrobić - po czym zmiął go z całej siły. - Czy ktoś nadal go chce?
Wciąż widać było podniesione ręce.
- A jeśli zrobię to? - spytał, po czym cisnął nim o ścianę, zaczął obrzucać wyzwiskami i deptać. Wreszcie podniósł zabrudzony, sponiewierany pieniądz i powtórzył pytanie. Nadal w górze było mnóstwo rąk.
- Nigdy nie zapomnijcie tego, co widzieliście - powiedział wykładowca. - Niezależnie od tego, co zrobię z tym banknotem, zawsze będzie wart dwadzieścia dolarów. W życiu często bywamy poniewierani, deptani, upokarzani i obrażani, a mimo wciąż jesteśmy tyle samo warci.
Reposted fromCamilla Camilla viazielono zielono

March 10 2019

kalbien
9719 5717 500
Reposted fromonnomnom onnomnom viazoou zoou

March 04 2019

kalbien
Nic tak nie wzrusza mężczyzny, jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, i nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.
— M. Wolska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazielono zielono
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl