Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2018

kalbien
3785 2644
Reposted fromtichga tichga viaCarridwen Carridwen
0049 33de 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viapannakies pannakies

January 30 2018

kalbien
8714 ef67
Reposted fromzciach zciach viaCarridwen Carridwen
kalbien
1233 5c33 500
Reposted fromoll oll viacomatosegirl comatosegirl

January 27 2018

kalbien
6270 29e6 500
Reposted fromFienrira Fienrira viakonwalia konwalia

December 23 2017

kalbien
kalbien
0156 4355
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
kalbien
0024 8365
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
kalbien
Wartoposzczucie
Reposted fromEmisja Emisja viacytaty cytaty

December 18 2017

kalbien
4122 7379
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viacomatosegirl comatosegirl

December 16 2017

kalbien
kalbien
Reposted frombluuu bluuu viapannakies pannakies
kalbien

November 29 2017

kalbien
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viazielono zielono

November 28 2017

kalbien
kalbien
Jesteśmy chorobliwie uzależnienie od technologii. Nie musisz sobie akurat dzisiaj poradzić z życiem, bo przecież załadowałaś nowe piosenki, właśnie ściągasz dwa odcinki swojego ulubionego serialu i wymieniasz się SMS-sami z przyjaciółką. SMS-y są jak papierosy, internet - jak kofeina. To nie jest życie. To nędzna narracja na jego temat. Życie nie polega na konsumowaniu i używaniu elektronicznych produktów. To wszystko hałas. (...) Ten technologiczny konsumpcjonizm jest dobry, żeby zaspokoić chwilowe poczucie pustki, ale nie pomaga poradzić sobie z prawdziwą samotnością i izolacją.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
Reposted fromrollinsonowa rollinsonowa viaglamorous glamorous

November 23 2017

kalbien
2485 da7e 500
Reposted fromgabrynia gabrynia vialatusek latusek
kalbien
kalbien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl