Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

kalbien
8331 f505 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasignofthemoth signofthemoth
kalbien
Niedawno czytałam, że wynaleziono metodę operacji neurologicznych, które mogą częściowo wyleczyć osoby chore na chorobę Parkinsona. Operacje są tak skuteczne, że kilku pacjentów popełniło samobójstwo. Tak, dobrze czytasz: popełnili samobójstwo. Nie trzęsą się, nie ma drgania rąk w restauracji, wino nie wylewa się z kieliszków. Ale także nie ma już tej sympatii w oczach obcych ludzi, nie ma też oznaki czułości i wybaczania różnych niezdarnych zachowań. Wyleczeni popadli w depresję. Nie mogli sobie dać z tym rady: z byciem takimi, jak wszyscy inni.
— Lionel Shirver " Musimy porozmawiać o Kevinie"
Reposted fromsomethingfromheart somethingfromheart
kalbien
0667 a566 500
Reposted fromszumyztrzaskow szumyztrzaskow viapannakies pannakies
kalbien
4951 2fe8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome

April 29 2017

2941 d5f0
Reposted fromfreakish freakish viamaardhund maardhund

April 26 2017

kalbien
4722 1ca0 500
Reposted fromslodziak slodziak viaannomalia annomalia
kalbien
5797 ef82
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viajoannna joannna

April 25 2017

kalbien

April 24 2017

kalbien
3184 c5e4 500
Reposted fromhomczi homczi viawtorebce wtorebce
kalbien
7647 a201 500
Reposted fromslodziak slodziak viasofias sofias
kalbien
kalbien
9685 703e
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viahomczi homczi

April 23 2017

kalbien
8831 a0fc 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamauak mauak
5236 bd62 500

tierdropp:

yes

Reposted fromtosiaa tosiaa

April 22 2017

kalbien
5133 ff9b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamystupidhead mystupidhead
kalbien
7104 b082
Reposted fromcalifornia-love california-love viairefu irefu
kalbien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl