Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2019

kalbien
2933 5469 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viachmielowa chmielowa
kalbien
7327 2ad0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialove-autumn love-autumn

September 20 2019

2471 4855
Reposted fromkattrina kattrina viamy-anxieties my-anxieties
kalbien

Najwspanialszą rzeczą, jaką możesz komuś podarować, jest Twój własny rozwój.

Kiedyś mówiłem: Jeśli Ty zaopiekujesz się mną, ja zaopiekuję się Tobą.

Dziś mówię: Ja zaopiekuję się sobą dla ciebie, jeśli Ty zaopiekujesz się sobą dla mnie.

— Jim Rohn
Reposted fromasz asz viamy-anxieties my-anxieties

September 18 2019

kalbien
9395 1dd8 500
Reposted frompiehus piehus viamy-anxieties my-anxieties
kalbien
8730 d9f5 500
Reposted fromhavingdreams havingdreams viacytaty cytaty

September 10 2019

kalbien
6434 0c0c 500
Reposted fromnyaako nyaako viapannakies pannakies

September 08 2019

kalbien
8740 5260 500
Reposted fromtfu tfu viamysli-wloczykija mysli-wloczykija

September 04 2019

kalbien
0832 0f64 500
rób!
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viazoou zoou
kalbien
6337 b9fc 500
Reposted fromyourhabit yourhabit viazoou zoou
kalbien
"Mówiła "nigdy nie pokazuj całej dupy, tylko zawsze kawałek". Chodziło jej o to, że we wszystkim trzeba zachować dystans - w zawodzie, w małżeństwie, w miłości. A my często kochamy do końca. Babcia twierdziła, że to błąd. Wiedziała co mówi miała dwóch mężów"
— S. Cielińska
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viazoou zoou
9613 44c2 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viazoou zoou
kalbien
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazielono zielono
kalbien
1398 bde1 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazielono zielono
kalbien
3816 44b8 500
Reposted fromcorvax corvax viamy-anxieties my-anxieties
kalbien
1518 6501 500
Reposted fromzciach zciach viamy-anxieties my-anxieties
kalbien
W tym kraju ludzie nie cenią sobie poranka. Budzą się gwałtownie na dzwonek budzika, który druzgoce ich sen jak cios siekiery, i od razu stają się niewolnikami żałosnego pośpiechu. Niech mi pan powie, cóż może być wart dzień, który zaczyna się od takiego aktu przemocy? Co musi dziać się z ludźmi, którzy co dzień za pośrednictwem budzika doznają miniaturowego elektrowstrząsu? Każdego dnia przyzwyczaja się ich do przemocy, każdego dnia oducza się ich od rozkoszy. Proszę mi wierzyć, że o charakterze ludzi decydują ich poranki.
— Milan Kundera
Reposted frommalw malw viamy-anxieties my-anxieties
2968 47cb
kalbien
2983 5606 500
Reposted fromahora ahora viazoou zoou
kalbien
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viazoou zoou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl