Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

7642 ebe9 500

howtoseewithoutacamera:

by Robert McCabe

Observatory Road, Athens, Greece, 1955. [x]

Reposted fromkimik kimik viabirke birke

May 25 2017

kalbien
8929 4e21 500
Reposted fromoll oll viakoszmarek koszmarek

May 23 2017

1114 7bfd 500
Reposted from10k-saints 10k-saints viakentoquer kentoquer

May 22 2017

kalbien

May 19 2017

kalbien


In the desert landscape of northeastern Saudia Arabia you will find Qasr al-Farid aka “The Lonely Castle”. Built in the first century A.D.

May 18 2017

kalbien
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaQudaci Qudaci

May 17 2017

kalbien
3524 2484
Reposted fromrubinek rubinek via1911 1911

May 14 2017

kalbien
9834 111a
Reposted fromspring-flow spring-flow viamaardhund maardhund

May 08 2017

kalbien
Reposted frombluuu bluuu viafinatka finatka
kalbien
0340 f21c 500
8549 0a55 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viacomatosegirl comatosegirl

April 30 2017

kalbien
8331 f505 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasignofthemoth signofthemoth
kalbien
Niedawno czytałam, że wynaleziono metodę operacji neurologicznych, które mogą częściowo wyleczyć osoby chore na chorobę Parkinsona. Operacje są tak skuteczne, że kilku pacjentów popełniło samobójstwo. Tak, dobrze czytasz: popełnili samobójstwo. Nie trzęsą się, nie ma drgania rąk w restauracji, wino nie wylewa się z kieliszków. Ale także nie ma już tej sympatii w oczach obcych ludzi, nie ma też oznaki czułości i wybaczania różnych niezdarnych zachowań. Wyleczeni popadli w depresję. Nie mogli sobie dać z tym rady: z byciem takimi, jak wszyscy inni.
— Lionel Shirver " Musimy porozmawiać o Kevinie"
Reposted fromsomethingfromheart somethingfromheart
kalbien
0667 a566 500
Reposted fromszumyztrzaskow szumyztrzaskow viapannakies pannakies
kalbien
4951 2fe8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome

April 29 2017

2941 d5f0
Reposted fromfreakish freakish viamaardhund maardhund

April 26 2017

kalbien
4722 1ca0 500
Reposted fromslodziak slodziak viaannomalia annomalia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl