Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 30 2017

kalbien
3748 9d76 500
Reposted fromtgs tgs viageralt geralt
kalbien
(...) człowiek powinien określać siebie przez dobre emocje, przez to co lubi, co go uszczęśliwia, sprawia mu radość. Budowanie tożsamości na tym, co go drażni i wkurwia, to wstęp na równię pochyłą zgorzknienia, po której zjeżdża się coraz szybciej, aby na końcu stać się ziejącym nienawiścią frustratem.   
— Ziarno Prawdy
Reposted frommyniu myniu viapannakies pannakies

August 21 2017

kalbien
Reposted fromretro-girl retro-girl viatea tea

August 19 2017

kalbien
9651 9c2c
Reposted fromkarahippie karahippie viafabuleux fabuleux
kalbien
5916 1252 500
Reposted fromkoallasuu koallasuu viagreywolf greywolf
kalbien
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

August 18 2017

kalbien
4339 798d 500
Reposted fromkaisza kaisza
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście, czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś, by ta osoba była teraz przy Tobie.
Reposted fromczarnycukier czarnycukier vianieobecnosc nieobecnosc
kalbien
kalbien
1141 39f4 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viapkz451 pkz451
kalbien
4823 8523
Reposted fromJosette Josette viainvisible-twelve invisible-twelve
kalbien
Reposted fromtfu tfu viapkz451 pkz451
kalbien
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet vialittlepiece littlepiece
kalbien
4344 993b 500
Reposted fromzuzannag zuzannag viapkz451 pkz451
kalbien
2614 82a5 500
Reposted fromtfu tfu viaRybciaaa Rybciaaa
kalbien
4262 c5e7
Reposted fromAlcea Alcea viapkz451 pkz451
kalbien
6618 1ed5
Reposted fromzrazik zrazik viamauak mauak
kalbien
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viamauak mauak
kalbien
3007 c2d2
Reposted fromintotheblack intotheblack viapkz451 pkz451
kalbien
2128 db3a 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viapannakies pannakies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl